Piperehabilitering Trondheim

De fleste piper må skiftes ut i løpet av bygningens levetid. Pipen blir påvirket av fyring, vær og vind,
og en kan få pålegg fra brannvesenet om å utbedre pipen, for eksempel via innvendig foring.

Det kan være forskjellige årsaker til at man må rehabilitere pipene sine. Som regel er det enten at den gamle
skorsteinen er svært uøkonomisk i bruk og gir kondensproblemer, eller rett og slett fordi den er brannfarlig å bruke.